ΑΠΟΦΑΣΗ-ΚΑΤΑΓΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22/1/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΜΑΡ

Άλιμος, 22/1/2017

ΑΠΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΛΙΜΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 2. ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ, 3. ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 4. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Τα μέλη του Συλλόγου Κατοίκων Αμπελακίων Αλίμου συνήλθαν σήμερα Κυριακή 22.1.2017 σε τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. Αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για την πρόθεση της εταιρείας ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. να προχωρήσει στη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών και υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων, στο κτήριο της οδού Αγ. Δημητρίου 63 στην περιοχή Αμπελάκια του Δήμου Αλίμου και έπειτα από διαλογική συζήτηση, έλαβαν την ακόλουθη ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Ο Σύλλογος Κατοίκων Αμπελακίων Αλίμου εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία όλων των κατοίκων της περιοχής σχετικά με την πρόθεση της ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. να προχωρήσει στη δημιουργία και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών και υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Διαμαρτυρόμαστε για το σχεδιασμό και τις ενέργειες της εν λόγω εταιρείας να εγκαταστήσει στην περιοχή μας μία νέα δραστηριότητα, που είναι εντελώς ασύμβατη με τις χρήσεις γης της περιοχής και τον χαρακτηρισμό της ως περιοχή Γενικής Κατοικίας, όπως ορίζεται από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και την υφιστάμενη νομοθεσία.

Η προτεινόμενη χρήση του εργοστασίου δεν είναι μέσα στις επιτρεπόμενες από την οικεία Πολεοδομία χρήσεις, αποτελεί πολλαπλή επιβάρυνση για την περιοχή, το περιβάλλον και τους πολίτες και δεν είμαστε διατεθειμένοι να την αποδεχθούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η σχεδιαζόμενη δραστηριότητα αποτελεί επιβάρυνση και εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για την περιοχή των Αμπελακίων, αλλά και για ολόκληρο το Δήμο Αλίμου, δεδομένων των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, αλλά και των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται σε μονάδες παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών και υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων. Όλα αυτά, μέσα σε μία αμιγώς οικιστική περιοχή, μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Αλίμου, την Πολεοδομία Αργυρούπολης και κάθε αρμόδια Υπηρεσία να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή της σχεδιαζόμενης μονάδας παραγωγής, καθώς και να ελέγξουνε εάν τυχόν έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία μέρος ή και σύνολο τέτοιας μονάδας, χωρίς σχετική άδεια. Ο Σύλλογος Κατοίκων Αμπελακίων επιφυλάσσεται να προσφύγει και ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών για να προστατεύσει την υγεία, την ποιότητα της ζωής, το περιβάλλον και τη νομιμότητα από κάθε προσβολή και παράβαση.

 

Με τιμή,

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης

του Συλλόγου Κατοίκων Αμπελακίων Αλίμου

 

Advertisement
By ABELAKIA-ALIMOU Posted in ΝΕΑ