ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΕΙΝΑΙ:

Σταθερό: 211-0122843,  211-0122844 

Κινητό: 698-7857703 (νέο)